Umisteni nebezpecne zony elektromagnetickeho zareni

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, označovaná také jako směrnice 94/9 / ES, je rozhodně Evropskou unií, která definuje základní požadavky na výrobky určené pro spojování v oblastech ohrožených výbuchem. Většina strojů a zařízení používaných v dolech z černého uhlí má nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu a směrnice ATEX se vztahuje na nástroje a ochranné styly určené pro hry v oblastech vystavených nebezpečí výbuchu. Také nové bezpečnostní předpisy v jedné zemi Evropské unie se od sebe lišily, což představovalo významnou překážku pro svobodu výměny zboží mezi členskými zeměmi.Od posledního začátku byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající návrhy a usnadnila oběh zboží do Evropské dohody. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX zajistit volný pohyb zboží, který zajistí vysokou úroveň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o zařízení umístěná do robota v oblastech ohrožených explozí, Evropský parlament a Evropská unie otevřely dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která vstoupila v platnost dne 1. července 2003. Kromě toho byla dne 16. prosince 1999 přijata směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (známá také jako UŽIVATELÉ ATEX, která mění minimální bezpečnostní požadavky na funkce v pozadí, kde hrozí nebezpečí výbušné atmosféry. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Doporučujeme školení Atex