Prirodnich nebezpeci

Těžba ve vlastním regionu je nejkrásnější na celém světě a navzdory nejtěžším švům metanového uhlí. Bezpečnost byla dosažena použitím různých metod a bezpečnosti, díky kterým minimalizujeme možnost zapálení nebo výbuchu metanu.

Abychom se vyhnuli explozi metanu, minimalizujeme skutečnost, že jsou zapalovací faktory, jejichž tvorba může být omezena použitím vhodných zařízení. Na dně dolu nebo na hranici či předka by chtěli být způsobeni kombinovanými zásobníky elektřiny a dopravními dopravníky. To je produkt jiskření poškozených kabelů nebo vytvoření elektrického oblouku, který se vrací ke vznícení a explozi metanu. Proto je profesionální ochrana proti výbuchu užitečná i ve všech elektrických zařízeních. Díky této ochraně v kombinaci se současnými nástroji a organizacemi lidí minimalizujeme pronikání elektrického potenciálu na místo metanu tak, aby v případě poruchy nedosáhl tragédie. Horníci elektrikářů, kteří pracují na důlní situaci, jsou speciálně vyškoleni v oblasti ochrany proti výbuchu a požáru, aby si mohli sami zajistit nové podzemní pracovníky. Každý elektrikář se musí každých pět let účastnit takového školení, jehož výsledkem je zkouška, díky které budou jeho informace osvěženy a naučí se s originálními vzory a prostředky pro dosažení odolnosti proti ohni a výbuchu.Ochrana proti výbuchu a ohnivzdornost je proto důležitou součástí všech dolů, díky které je minimalizováno nebezpečí výbuchu metanu.