Organizace kancelarskych praci

Pracoval jsem v obchodním jménu nábytku. Majitel zaměstnával zaměstnance ve skladech a ve skladech na následujících místech. Právě jsem pracoval v takovém skladu. Objekt byl příliš malý při měření zboží, které vytvořil. Nedostatečné využití prostoru poskytovalo paradoxní situace, protože samotný zaměstnanec musel dlouho čekat na další, protože cesta označená mezi hromádkami zařízení pro přepravu nákladu na invalidních vozících byla příliš nízká.

Tehdy jsem si uvědomil, že současné řešení tráví spoustu času neproduktivně. Dalším problémem prodlužujícím akci bylo nakloněné osvětlení, stačilo nainstalovat jasné zářivky, které by tento problém vyřešily. Zaměstnanec, který dokončil objednávku pro uživatele namísto toho, aby viděl štítek produktu z dálky, se musel sklopit a hledat a často zářil telefonem. Jako snad v poslední skutečnosti, majitel zcela nepřikládal těmto záležitostem důležitost, později si stěžoval na trvání konkrétní objednávky. Myslím, že dobré nastavení, tj. Nářadí, zboží a všechny ingredience používané po celý den, jsou velmi důležité. Nejde jen o produktivitu takového zaměstnance, a tedy o výši nákladů, protože období jsou peníze, ale také je takový člověk často podrážděný, protože mohl připravit něco rychleji, s nižšími náklady na sílu. Existuje mnoho prvků, které zlepšují kvalitu skladové praxe. Nejdůležitější věcí je silné osvětlení, je nejlepší mít zářivky a správné používání zboží do skladu, aby se zaměstnanec neotočil na nohy. V závislosti na typu skladu musíme věnovat pozornost také vnitřní teplotě a vlhkosti. V tomto případě, kde je zmiňován nábytek, musí být místnost velmi suchá, protože vlhkost bude mít destruktivní účinek na zemi, ze které je nábytek vyroben. To jsou základy, ale kdy možná i velké společnosti mohou zapomenout na důležité záležitosti.