Obleceni pro deti od mimi

Skutečné nebezpečí výbuchu existuje v případě poprášení vzduchu různými typy prachu. Mohli pak žít ve dřevě, jemném uhlí nebo práškových barvách. V důsledku vysoké koncentrace jemných zrn prachu prachu různého původu může vstoupit do výbuchu. Zážeh je jistě způsoben otevřeným ohněm, elektrickými jiskry, elektrostatickými proudy a strojními prvky, které jsou zahřívány na vysoké teploty.

Pro snížení rizika výbuchu a výbuchu jsou užitečné systémy pro odsávání prachu. Nejvyšší účinnost zařízení pro sběr prachu zajišťují místní odsávací systémy, které mohou mít podobu samonosných ramen, přísavek nebo okapů, které se schovávají v blízkosti zdroje emisí. Každý shluk prachu by měl být pravidelně odstraňován, aby se prach nevysypal a znovu usadil. Rovněž potřebujete pravidelné vyprázdnění nádoby na prach.

Zařízení na odsávání prachu musí být v souladu se směrnicí atex. Ventilátory a filtry jsou hozeny, které jsou v souladu s platnými normami. Instalace atex (atex instalace v centrální verzi je uspořádána s explozivními panely, které mají filtr odolný proti výbuchu. Filtry mohou být jedna věc nebo mohou být přidány k častému používání.Výbuch jemné látky ve stavebnictví způsobí prasknutí membrány, výbušné plyny jsou produkovány do atmosféry takovým způsobem, že se nevrací k poškození filtru.

Doplňkovým vybavením pro systémy pro sběr prachu mohou být systémy na hašení jisker nebo nové systémy na hašení jisker v bytě zařízení používající oxid uhličitý. Zpětné klapky by měly být umístěny na ventilačních kanálech dodávaných do filtru. Úkolem klapek je zabránit šíření plamene v zařízení.