Nizkoobjemova cerpadla

Nemusíte však nikomu připomínat, co vám pístové čerpadlo dává - abyste si byli jistí: pneumatická pístová čerpadla jsou zařízení používaná k čerpání měkkých a polotekutých produktů. Vykazují specifický design, takže ani ty nejmenší efekty nejsou zničeny.

Princip činnosti pístových čerpadel je postaven na fungování pístového čerpadla s posuvem. V počátečním stádiu provozu se mazivo nasává přes vstupní ventil pomocí pístu, který se valí ve válci, a poté se dávkuje přes výstupní ventil. Dalším krokem je přerušit tlak pohánějící píst takovým způsobem, aby čerpadlo mělo možnost nasát další část maziva.

Jako důkaz hydraulického, pneumatického nebo elektrického pohonu můžete uvést další způsoby pohonů užitečných v pístových čerpadlech. Díky tomu se v jiných průmyslových odvětvích pravděpodobně vyskytují výrazně odlišné verze těchto čerpadel.

Když je uvedeno rychle, mohou být pomocí pístového čerpadla přepravovány různé kapaliny. Použitím pístových čerpadel můžete úspěšně přenášet abrazivní, žíravé kapaliny (např. Kyseliny vinné a horké kapaliny o teplotě 100 stupňů Celsia. Kromě toho jsou užitečné pro přepravu lepivých tekutin, hustých, zašpiněných tekutin a dokonce i ovocné vlákniny. Díky tomu se jedná o poslední typ čerpadla, který se v technologii nejčastěji používá.

K velkým výhodám, které má tento typ čerpadla k dispozici, je bezpochyby efektivnější využití energie díky obrovské možnosti změn zatížení. Až do poslední výhody takového uvolnění bude odolný výkon a skutečnost, že čerpadlo nevyžaduje plnění. Rozmanitost je také potěšující, což je důležité žít s touto pumpou.

Neexistuje však žádné bezchybné řešení. Hlavní nevýhodou pístových čerpadel je poměrně nízká účinnost smíchaná s vysokými provozními náklady. Na rozdíl od mnoha podnikatelů se rozhodnou pro tuto pumpu kvůli skutečnosti, že jejich hodnoty převažují nad nevýhodami.